Đại Hải Trình

GIỚI THIỆU HỆ THỐNG TÂN THẾ GIỚI

Hệ thống Tân Thế Giới bao gồm: Cửa Dị Vực, Đền Hư Không, Tiến Hóa Đồng Hành, La Bàn Tân Thế Giới và Grandline

 

1. Cửa Dị Vực

Screenshot_2 (1)

Cửa Dị Vực là phó bản dùng để kiếm tài nguyên tiến hóa đồng hành thành đồng hành Tân Thế Giới: Kết Tinh Tân Thế Giới, Vàng, HĐH và Mảnh Đột Phá
1. Thăm dò Cửa Dị Vực có tổng cộng 5 tầng Hư Không Địa Đồ, mỗi tầng Hư Không Địa Đồ từ khu vực khác nhau tạo thành.
2. Khu vực khác nhau, sẽ có quái, rương và sự kiện ngẫu nhiên khác nhau, sau khi hoàn thành tất cả sự kiện trong khu vực có thể mở khóa thăm dò khu vực tiếp theo. Mỗi khu vực sẽ có 4 sự kiện cần hoàn thành
3. Thăm dò khu vực mỗi tầng Hư Không Địa Đồ đều cần bắt đầu thăm dò từ khu vực bên trái, đi tới khu vực kết thúc trên cùng, một lần chỉ được di chuyển đến khu vực lân cận phía trên.
4. Trong 4 tầng trước của Địa Đồ, sau khi hoàn thành thăm dò khu vực ngoài cùng bên phải, sẽ mở khoá Địa Đồ tầng kế tiếp. Khi hoàn thành tầng thứ 5 sẽ kết thúc Thăm dò Cửa Dị Vực lần này.
5. Mỗi khu vực có buff phe khác nhau, dùng đồng hành cùng phe có thể nhận thêm buff 30% HP và 15% Công.
6. Khi Độ Ăn Mòn chưa đổi, trong Thăm dò khi chiến đấu với Sinh Vật Hư Không, Địch Thí Luyện, Lãnh Chúa Hư Không, HP đối thủ sẽ không reset.

Screenshot_3 (1)
7. Khi Thăm dò trong khu vực sẽ tiêu hao Năng Lượng Quang Minh của Quang Minh Thần Thạch, chạm vào Thuỷ Tinh Hư Không, không tiêu hao khi Chúc Phúc Tượng Thần. Năng Lượng Quang Minh mỗi 6p tăng 1 điểm, giới hạn lưu trữ là 240 điểm, đạt 240 điểm sẽ không tăng nữa.
8. Thuỷ Tinh Hư Không và Chúc Phúc Tượng Thần nhận trong Thăm dò Cửa Dị Vực, sẽ xoá khi kết thúc Thăm Dò.
9. Hư Không Địa Đồ có thể càn quét, càn quét sẽ tốn Năng Lượng Quang Minh, 1 điểm Năng Lượng Quang Minh có thể duy trì càn quét 1 phút, khi Năng Lượng Quang Minh không đủ 30 điểm sẽ không thể càn quét, khi Năng Lượng Quang Minh cạn kiệt hoặc vượt tầng Địa Đồ hiện tại thì càn quét sẽ kết thúc.
10. Càn quét có thể quy hoạch lộ tuyến, các khu vực quy hoạch lộ tuyến phải được kết nối, nếu không thiết lập tuyến đường, sẽ chọn càn quét ngẫu nhiên vùng phía trên.
11. Trong lúc càn quét không thể hoàn thành Thăm dò Hang Động, sau khi càn quét thành công tầng thứ 5 của Địa Đồ sẽ kết thúc Thăm dò Cửa Dị Vực lần này, kết quả càn quét sẽ hiển thị khi vào Cửa Dị Vực lần sau.

Screenshot_1 (1)  

1. Độ Ăn Mòn Hư Không ảnh hưởng đến sức mạnh thuộc tính của tất cả quái, Độ Ăn Mòn Hư Không càng cao, thuộc tính quái càng mạnh, đánh bại quái nhận thưởng càng nhiều.
2. Ở giao diện Hư Không Địa Đồ có thể điều chỉnh Độ Ăn Mòn Hư Không, sau mỗi lần điều chỉnh sự kiện chưa hoàn thành trong khu vực Thăm dò sẽ bị reset, HP quái chưa bị đánh bại sẽ reset thành 100%.
3. Độ Ăn Mòn Hư Không giới hạn ban đầu là 10, mỗi lần hoàn thành 1 tầng Hư Không Địa Đồ với Độ Ăn Mòn Hư Không cao nhất hiện tại, Độ Ăn Mòn Hư Không sẽ tăng 1 điểm giới hạn, Độ Ăn Mòn Hư Không lớn nhất là 120.

Screenshot_4 Screenshot_5 (1) 

2. Đền Hư Vô

1. Đền Hư Vô ghi lại thành tựu liên quan của Thám Hiểm, Nhà Giam, Xuyên Vũ Trụ, Tháp Bánh, Vùng Phong Ấn, hoàn thành điều kiện chỉ định có thể mở khoá thành tựu.
2. Đạt được thành tựu trong Đền Hư Vô, sẽ nhận ích lợi cho Treo máy Thám Hiểm, buff đặc biệt cho đồng hành cấp Thiên Phú 5 và cách chơi liên quan trong Cổng Hư Không.
3. Trong Thám Hiểm, Nhà Giam và Tháp Bánh, khi đạt được nhiều thành tựu cùng loại, chỉ có hiệu lực buff đặc biệt cao nhất.

Thành tựu Vùng Phong Ấn: khi vượt qua tất cả các ải trong Vùng Phong Ấn của mỗi phe, sẽ nhận buff tăng 30% ST lên quái thuộc phe đó trong Grand Line

Screenshot_3 (2) 

Thành tựu Nhà Giam: Khi vượt qua các tầng: 300, 400, 500, 600 sẽ tăng giới hạn level của đồng hành E5 lên 5, 10, 15 và 20 level

Screenshot_5 (2)

Thành tựu Đảo Bánh Kem: Khi vượt qua các tầng 350, 500 và 650 của Đảo Bánh Kem sẽ tăng tướng ứng HP của đồng hành trong Grand Line lên 10%, 20% và 30%

Screenshot_4 (1)

Thành tựu Xuyên Vũ Trụ: Vượt qua cả 7 ải của Xuyên Vũ Trụ sẽ tăng 15% tài nguyên nhận được trong Grand Line: Vàng, Hồn ĐH, Mảnh Đột Phá, Kết Tinh Tân Thế Giới,...

Screenshot_6 (1)

Thành tựu phó bản Thám Hiểm: Khi vượt qua tất cả các phó bản Thám Hiểm ở các cấp độ Thường, Cao, Siêu, Hardcore, Crazy sẽ tăng % Vàng và Hồn ĐH nhận được khi treo máy lên: 30%, 60%, 90%, 120% và 150%

Screenshot_7 (1)

3. Tiến Hoá Đồng Hành

1. Trong Tiến Hoá Đồng Hành tốn số lượng Kết Tinh Tân Thế Giới nhất định, sẽ chuyển đổi đồng hành thành đồng hành Tân Thế Giới tương ứng.
2. Chuyển đổi đồng hành Tân Thế Giới không giới hạn cấp và cấp sao.
3. Đồng hành sau khi chuyển đổi thành đồng hành Tân Thế Giới, sẽ nhận mới toàn bộ kỹ năng, thuộc tính và hình tượng, phe sẽ chuyển thành phe【Tân Thế Giới】. Đồng hành Tân Thế Giới sẽ kế thừa Thiên Phú đồng hành ban đầu, Thuỷ Tinh, Tr.Bị và Thần Khí, nếu đồng hành ban đầu đã mang Album, thì Album này sẽ tháo ra và trả về túi.

Screenshot_2 (2) Screenshot_6 (2) 

Chuyển đổi đồng hành thành đồng hành Tân Thế Giới cần tiêu tốn 5M Kết Tinh Tân Thế Giới
Kết Tinh Tân Thế Giới có được thông qua việc vượt Cửa Dị Vực và đổi từ Sao Tân Thế Giới
1 Sao Tân Thế Giới = 250K Kết Tinh Tân Thế Giới
Sao Tân Thế Giới nhận được thông qua triệu hồi trong La Bàn Tân Thế Giới

4. La Bàn Tân Thế Giới

1. Trong La Bàn Tân Thế Giới, dùng Hạt nhân Tân Thế Giới, có thể triệu hồi tất cả đồng hành 5 sao, Hạt nhân Tân Thế Giới nhận qua mua ở Chợ, mua Gói Quà.
2. La Bàn Tân Thế Giới có 2 cách triệu hồi là【La Bàn Tân Thế Giới·Vận Mệnh】 và【La Bàn Tân Thế Giới·Chỉ Dẫn】.
-【La Bàn Tân Thế Giới·Vận Mệnh】: Mỗi lần triệu hồi đều có TL nhất định ra Sao Tân Thế Giới.
- 【La Bàn Tân Thế Giới·Chỉ Dẫn】: Mỗi khi đạt đến số lần triệu hồi cố định, nhất định sẽ triệu hồi ra 1 Sao Tân Thế Giới.
3. Sao Tân Thế Giới nhận được nhấp vào【Chuyển đổi】góc trên bên phải, sẽ chuyển đổi Sao Tân Thế Giới thành Kết Tinh Tân Thế Giới hoặc Mảnh Đột Phá.
4. 2 bên Đảo Nổi của La Bàn Tân Thế Giới đều có thể chỉ định đồng hành, đồng hành được chỉ định sẽ tăng TL xuất hiện; Đảo Nổi bên trái có thể chỉ định đồng hành 1 trong 4 phe, Đảo Nổi bên phải có thể chỉ định đồng hành phe LightDark.
5. Khi không có đồng hành nào được chỉ định ở 1 bên Đảo Nổi, sẽ không thể mở La Bàn Tân Thế Giới; đồng hành chỉ định được thay đổi bất kỳ lúc nào, sau khi thay đổi TL tăng sẽ không reset.
6. Mỗi lần triệu hồi La Bàn Tân Thế Giới không ra đồng hành chỉ định, đều sẽ tăng TL triệu hồi ra đồng hành chỉ định lần sau.TL ban đầu của đồng hành Đảo Nổi bên trái là 1%, mỗi lần TL tăng 0.1%. TL ban đầu của đồng hành Đảo Nổi bên phải là 0.25%, mỗi lần TL tăng 0.025%.
7. Sau khi triệu hồi ra đồng hành chỉ định, TL đồng hàn h xuất hiện ở Đảo Nổi tương ứng sẽ reset thành giá trị ban đầu.Chuyển đổi cách Triệu hồi của La Bàn Tân Thế Giới, sẽ không thay đổi đồng hành đã chọn và TL trên cả 2 Đảo Nổi.

Screenshot_1 (2) Screenshot_2 (3) 

Screenshot_3 (3)Screenshot_4 (2)

Hạt Nhân Tân Thế Giới có thể mua trong tiệm tạp hóa với giá 1500 KC = 1 Hạt Nhân Tân Thế Giới
Và trong Gói Quà Ngày

Gói Hạt Nhân Tân Thế Giới Số lần mua
1000000 20 10
700000 10 10
200000 4 10
100000 2 10

P/s: Nami kính chúc các thuyền trưởng trải nghiệm game vui vẻ!

Tin tức khác