Đại Hải Trình

GIỚI THIỆU BỘ TRANG BỊ CỘNG HƯỞNG HIỆP KHÁCH

Bộ trang bị Linh Hồn Cộng Hưởng dành cho Hiệp Khách

Bộ trang bị Linh Hồn Cộng Hưởng dành cho Hiệp Khách bao gồm:
 
1. Cung Frantic
Cung Hiệp Khách
Thuộc tính mặc định
- TL Công +8%
- Công +5556
Thuộc tính cộng thêm cố định
- Giới hạn kích hoạt thuộc tính: Hiệp Khách
- Bạo +5%
- TL Công +7%
Thuộc tính cộng thêm dành riêng với tướng (có thể roll để phù hợp với tướng có sẵn)
- Cường hoá ĐH Cộng hưởng: Doc Q
- +6% Tăng Toàn ST
- Có thể ở Tiệm Rèn-Giao diện Chuyển đổi cộng hưởng sửa đồng hành cộng hưởng với Tr.Bị
 
2. Áo Frantic
Áo Hiệp Khách
Thuộc tính mặc định
- HP +104898
- TL HP +10%
Thuộc tính cộng thêm cố định
- Giới hạn kích hoạt thuộc tính: Hiệp Khách
- TL HP +7%
- Đỡ +5%
Thuộc tính cộng thêm dành riêng với tướng (có thể roll để phù hợp với tướng có sẵn)
- Cường hoá ĐH Cộng hưởng: Rayleigh
- +6% Giảm Toàn ST
- Có thể ở Tiệm Rèn-Giao diện Chuyển đổi cộng hưởng sửa đồng hành cộng hưởng với Tr.Bị
 
3. Giày Frantic
Giày Hiệp Khách
Thuộc tính mặc định
- HP +64734
- TL HP +10%
Thuộc tính cộng thêm cố định
- Giới hạn kích hoạt thuộc tính: Hiệp Khách
- TL HP +7%
- Tốc Độ +20
Thuộc tính cộng thêm dành riêng với tướng (có thể roll để phù hợp với tướng có sẵn)
- Cường hoá ĐH Cộng hưởng: Tân Thế Giới·Luffy
- +10 Tốc Độ
- Có thể ở Tiệm Rèn-Giao diện Chuyển đổi cộng hưởng sửa đồng hành cộng hưởng với Tr.Bị
 
4. Nhẫn Frantic
Nhẫn Hiệp Khách
Thuộc tính mặc định
- TL Công +8%
- Công +3703
Thuộc tính cộng thêm cố định
- Giới hạn kích hoạt thuộc tính: Hiệp Khách
- TL Giảm ST +5%
- TL Công +7%
Thuộc tính cộng thêm dành riêng với tướng (có thể roll để phù hợp với tướng có sẵn)
- Cường hoá ĐH Cộng hưởng: Sanji
- +8% TL HP
- Có thể ở Tiệm Rèn-Giao diện Chuyển đổi cộng hưởng sửa đồng hành cộng hưởng với Tr.Bị
 
P/s: Nami kính chúc các thuyền trưởng trải nghiệm game vui vẻ!

Tin tức khác