Đại Hải Trình

GIỚI THIỆU BỘ TRANG BỊ CỘNG HƯỞNG SÁT THỦ

Bộ trang bị Linh Hồn Cộng Hưởng dành cho Sát Thủ

Bộ trang bị Linh Hồn Cộng Hưởng dành cho Sát Thủ bao gồm:
1. Đao Shadow
Đao Sát Thủ
Thuộc tính mặc định
- TL Công +8%
- Công +5556
Thuộc tính cộng thêm cố định
- Giới hạn kích hoạt thuộc tính: Sát Thủ
- Bạo +5%
- TL Công +7%
Thuộc tính cộng thêm dành riêng với tướng (có thể roll để phù hợp với tướng có sẵn)
- Cường hoá ĐH Cộng hưởng: Basil Hawkins
- +6% Tăng Toàn ST
- Có thể ở Tiệm Rèn-Giao diện Chuyển đổi cộng hưởng sửa đồng hành cộng hưởng với Tr.Bị
 
2. Áo Shadow
Áo Sát Thủ
Thuộc tính mặc định
- HP +104898
- TL HP +10%
Thuộc tính cộng thêm cố định
- Giới hạn kích hoạt thuộc tính: Sát Thủ
- TL HP +7%
- Đỡ +10%
Thuộc tính cộng thêm dành riêng với tướng (có thể roll để phù hợp với tướng có sẵn)
- Cường hoá ĐH Cộng hưởng: Brook
- +6% Giảm Toàn ST
- Có thể ở Tiệm Rèn-Giao diện Chuyển đổi cộng hưởng sửa đồng hành cộng hưởng với Tr.Bị
 
3. Giày Shadow
Giày Sát Thủ
Thuộc tính mặc định
- HP +64734
- TL HP +10%
Thuộc tính cộng thêm cố định
- Giới hạn kích hoạt thuộc tính: Sát Thủ
- TL HP +7%
- Tốc Độ +20
Thuộc tính cộng thêm dành riêng với tướng (có thể roll để phù hợp với tướng có sẵn)
- Cường hoá ĐH Cộng hưởng: Zoro
- +10 Tốc Độ
- Có thể ở Tiệm Rèn-Giao diện Chuyển đổi cộng hưởng sửa đồng hành cộng hưởng với Tr.Bị
 
4. Dây Chuyền Shadow
Dây Chuyền Sát Thủ
Thuộc tính mặc định
- TL Công +8%
- Công +3703
Thuộc tính cộng thêm cố định
- Giới hạn kích hoạt thuộc tính: Sát Thủ
- TL Giảm ST +5%
- TL Công +7%
Thuộc tính cộng thêm dành riêng với tướng (có thể roll để phù hợp với tướng có sẵn)
- Cường hoá ĐH Cộng hưởng: Cracker
- +8% TL HP
- Có thể ở Tiệm Rèn-Giao diện Chuyển đổi cộng hưởng sửa đồng hành cộng hưởng với Tr.Bị
 
P/s: Nami kính chúc các thuyền trưởng trải nghiệm game vui vẻ!

Tin tức khác