Đại Hải Trình

GIỚI THIỆU BỘ TRANG BỊ CỘNG HƯỞNG PHÁP SƯ

Bộ trang bị Linh Hồn Cộng Hưởng dành cho Pháp Sư 

Bộ trang bị Linh Hồn Cộng Hưởng dành cho Pháp Sư bao gồm:
 
1. Trượng Shatter
Trượng Pháp Sư
Thuộc tính mặc định
- TL Công +8%
- Công +5556
Thuộc tính cộng thêm cố định
- Giới hạn kích hoạt thuộc tính: Pháp Sư
- Bạo +5%
- TL Công +7%
Thuộc tính cộng thêm dành riêng với tướng (có thể roll để phù hợp với tướng có sẵn)
- Cường hoá ĐH Cộng hưởng: Caesar
- +6% Tăng Toàn ST
- Có thể ở Tiệm Rèn-Giao diện Chuyển đổi cộng hưởng sửa đồng hành cộng hưởng với Tr.Bị
 
2. Áo Shatter
Áo Pháp Sư
Thuộc tính mặc định
- HP +104898
- TL HP +10%
Thuộc tính cộng thêm cố định
- Giới hạn kích hoạt thuộc tính: Pháp Sư
- TL HP +7%
- Chính Xác +10%
Thuộc tính cộng thêm dành riêng với tướng (có thể roll để phù hợp với tướng có sẵn)
- Cường hoá ĐH Cộng hưởng: Shanks
- +6% Giảm Toàn ST
- Có thể ở Tiệm Rèn-Giao diện Chuyển đổi cộng hưởng sửa đồng hành cộng hưởng với Tr.Bị
 
3. Giày Shatter
Giày Pháp Sư
Thuộc tính mặc định
- HP +64734
- TL HP +10%
Thuộc tính cộng thêm cố định
- Giới hạn kích hoạt thuộc tính: Pháp Sư
- TL HP +7%
- Tốc Độ +20
Thuộc tính cộng thêm dành riêng với tướng (có thể roll để phù hợp với tướng có sẵn)
- Cường hoá ĐH Cộng hưởng: Nami
- +10 Tốc Độ
- Có thể ở Tiệm Rèn-Giao diện Chuyển đổi cộng hưởng sửa đồng hành cộng hưởng với Tr.Bị
 
4. Dây Chuyền Shatter
Dây Chuyền Pháp Sư
Thuộc tính mặc định
- TL Công +8%
- Công +3703
Thuộc tính cộng thêm cố định
- Giới hạn kích hoạt thuộc tính: Pháp Sư
- TL ST Kỹ Năng +10%
- TL Công +7%
Thuộc tính cộng thêm dành riêng với tướng (có thể roll để phù hợp với tướng có sẵn)
- Cường hoá ĐH Cộng hưởng: Shiryu Mưa
- +8% TL HP
- Có thể ở Tiệm Rèn-Giao diện Chuyển đổi cộng hưởng sửa đồng hành cộng hưởng với Tr.Bị
 
P/s: Nami kính chúc các thuyền trưởng trải nghiệm game vui vẻ!

Tin tức khác