Đại Hải Trình

GIỚI THIỆU BỘ TRANG BỊ CỘNG HƯỞNG CHIẾN SĨ

Bộ trang bị Linh Hồn Cộng Hưởng dành cho Chiến Sĩ 

Bộ trang bị Linh Hồn Cộng Hưởng dành cho Chiến Sĩ bao gồm:
 
 
1. Kiếm Defend
Vũ Khí Chiến Sĩ
Thuộc tính mặc định
- TL Công +8%
- Công +5556
Thuộc tính cộng thêm cố định
- Giới hạn kích hoạt thuộc tính: Chiến Sĩ
- Đỡ +10%
- TL Công +7%
Thuộc tính cộng thêm dành riêng với tướng (có thể roll để phù hợp với tướng có sẵn)
- Cường hoá ĐH Cộng hưởng: Yasopp
- +6% Tăng Toàn ST
- Có thể ở Tiệm Rèn-Giao diện Chuyển đổi cộng hưởng sửa đồng hành cộng hưởng với Tr.Bị
 
2. Áo Defend
Giáp Chiến Sĩ
Thuộc tính mặc định
- HP +104898
- TL HP +10%
Thuộc tính cộng thêm cố định
- Giới hạn kích hoạt thuộc tính: Chiến Sĩ
- TL HP +7%
- TL Giảm ST +5%
Thuộc tính cộng thêm dành riêng với tướng (có thể roll để phù hợp với tướng có sẵn)
- Cường hoá ĐH Cộng hưởng: Jinbe
- +6% Giảm Toàn ST
- Có thể ở Tiệm Rèn-Giao diện Chuyển đổi cộng hưởng sửa đồng hành cộng hưởng với Tr.Bị
 
3. Giày Defend
Giày Chiến Sĩ
Thuộc tính mặc định
- HP +64734
- TL HP +10%
Thuộc tính cộng thêm cố định
- Giới hạn kích hoạt thuộc tính: Chiến Sĩ
- TL HP +7%
- Tốc Độ +20
Thuộc tính cộng thêm dành riêng với tướng (có thể roll để phù hợp với tướng có sẵn)
- Cường hoá ĐH Cộng hưởng: Hordy Jones
- +10 Tốc Độ
- Có thể ở Tiệm Rèn-Giao diện Chuyển đổi cộng hưởng sửa đồng hành cộng hưởng với Tr.Bị
 
4. Nhẫn Defend
Nhẫn Chiến Sĩ
Thuộc tính mặc định
- TL Công +8%
- Công +3703
Thuộc tính cộng thêm cố định
- Giới hạn kích hoạt thuộc tính: Chiến Sĩ
- TL Miễn K.Chế +5%
- TL Công +7%
Thuộc tính cộng thêm dành riêng với tướng (có thể roll để phù hợp với tướng có sẵn)
- Cường hoá ĐH Cộng hưởng: Jinbe
- +8% TL HP
- Có thể ở Tiệm Rèn-Giao diện Chuyển đổi cộng hưởng sửa đồng hành cộng hưởng với Tr.Bị
 
P/s: Nami kính chúc các thuyền trưởng trải nghiệm game vui vẻ!

Tin tức khác