Đại Hải Trình

GHÉP ALBUM ĐỒNG HÀNH

Giờ đây, mọi người đã có thể tự ghép ra Album cho đồng hành của mình. Mỗi đồng hành đều sẽ có thể ghép Album để nhận các thuộc tính tương ứng.

Các Album có cấp độ cao hơn, sẽ mang lại những thuộc tính giá trị hơn, chỉ số cũng cao hơn. Có 4 loại Album:

1. Album thường

Ghép từ mảnh Album Vạn Năng (mở 10 mảnh Album Vạn Năng sẽ nhận ngẫu nhiên 1 Album thường). Mảnh Album Vạn Năng có thể nhận từ Hoạt động Tháng và mua Rương Thần Bí (Rương Thần Bí năm trong chuỗi event Đổi Quà).

album thuong

2. Album tinh phẩm

Không thể nhận thông qua ghép mảnh Album Vạn Năng. Album tinh phẩm có thể nhận thông qua 3 hình thức: Ghép Album thường, mua trong shop Lá và mua trong các gói Hoạt động Đặc Sắc.

Cách ghép: ghép 5 album thường bất kỳ sẽ nhận ngẫu nhiên album tinh phẩm.

ghep album 

tinh pham

3. Album Giới Hạn

Chỉ có thể nhận trong Hoạt Động Ngày Lễ. Không thể nhận thông qua cách nào khác.

gioi han

4. Album Truyền Thuyết

Đây là Album có phẩm chất cao nhất hiện tại, nhận được thông qua việc nâng cấp Album Tinh Phẩm và album Giới Hạn

truyen thuyet

 

Tin tức khác