Đại Hải Trình

CHUỖI SỰ KIỆN MỪNG TẾT TRUNG THU 10/09 - 19/09

Nami xin chào các thuyền trưởng của Đại Hải Trình, 

Nami xin được thông báo thông tin sự kiện mừng Tết Trung Thu 2022 được diễn ra từ ngày 10/09/2022 - 19/09/2022

1. Đăng Nhập Mỗi Ngày

TRUNGTHU 10-9 - 19-9 -1

2. Hoàn Thành Nhiệm Vụ Rượu Hoa Quế và Đèn Lồng Vàng

TRUNGTHU 10-9 - 19-9 -2

3. Thưởng mốc cầu phúc và quà cầu phúc

TRUNGTHU 10-9 - 19-9 -3

TRUNGTHU 10-9 - 19-9 -4

4. Đổi quà trung thu

TRUNGTHU 10-9 - 19-9 -5

TRUNGTHU 10-9 - 19-9 -6

5. Mua giới hạn

TRUNGTHU 10-9 - 19-9 -7

TRUNGTHU 10-9 - 19-9 -8

P/s: Nami kính chúc các thuyền trưởng trải nghiệm game vui vẻ!

Tin tức khác