Đại Hải Trình

CHUỖI SỰ KIỆN HẠN GIỜ 31/07 - 20/08

Nami xin chào các thuyền trưởng của Đại Hải Trình, 

Nami xin được thông báo thông tin các sự kiện hạn giờ được diễn ra từ ngày  31/07/2022 - 20/08/2022

1. Sự Kiện Triệu Hồi

Thời gian chạy sự kiện:  31/07/2022 - 04/08/2022

Triệu hồi 3107 - 0408 1

Triệu hồi 3107 - 0408 2

 

2. Sự Kiện Thần Tích

Thời gian chạy sự kiện:  05/08 - 09/08

Tiên tri 0508 - 0908 1

Tiên tri 0508 - 0908 2

Tiên tri 0508 - 0908 3

3. Sự Kiện Vòng Quay May Mắn

Thời gian chạy sự kiện: 10/8 - 15/8

VQMM 1008 - 1408 1

VQMM 1008 - 1408 2

VQMM 1008 - 1408 3

VQMM 1008 - 1408 4

4. Sự Kiện Thám Hiểm Ác Ma

Thời gian chạy sự kiện:  16/08 - 20/08

THAM 1608 - 2008 1

THAM 1608 - 2008 2

 

THAM 1608 - 2008 3

THAM 1608 - 2008 4

P/s: Nami kính chúc các thuyền trưởng trải nghiệm game vui vẻ!

Tin tức khác