Đại Hải Trình

CHUỖI SỰ KIỆN HẠN GIỜ 30/09 - 20/10

Nami xin chào các thuyền trưởng của Đại Hải Trình, 

Nami xin được thông báo thông tin các sự kiện hạn giờ được diễn ra từ ngày  30/09/2022 - 20/10/2022

1. Sự Kiện Triệu Hồi

Thời gian chạy sự kiện:  30/09 - 04/10

 

2. Sự Kiện Thần Tích

Thời gian chạy sự kiện: 05/10 - 10/10

3. Sự Kiện Vòng Quay May Mắn

Thời gian chạy sự kiện: 11/10 - 15/10

VQMM 1110 - 1510 3

4. Sự Kiện Thám Hiểm Ác Ma

Thời gian chạy sự kiện: 16/10 - 20/10

THAM 1610 - 2010 4

P/s: Nami kính chúc các thuyền trưởng trải nghiệm game vui vẻ!

Tin tức khác