Đại Hải Trình

CHUỖI SỰ KIỆN HẠN GIỜ 21/08 - 09/09

Nami xin chào các thuyền trưởng của Đại Hải Trình, 

Nami xin được thông báo thông tin các sự kiện hạn giờ được diễn ra từ ngày  21/08/2022 - 04/09/2022

1. Sự Kiện Triệu Hồi

Thời gian chạy sự kiện:  21/08 - 09/09

Triệu hồi 2108 - 2508 1

Triệu hồi 2108 - 2508 2

 

2. Sự Kiện Thần Tích

Thời gian chạy sự kiện:  26/08 - 30/08

Tiên tri 2608 - 3008 1

Tiên tri 2608 - 3008 2

Tiên tri 2608 - 3008 3

3. Sự Kiện Vòng Quay May Mắn

Thời gian chạy sự kiện: 31/08 - 04/09

VQMM 3108 - 0409 1

VQMM 3108 - 0409 2

VQMM 3108 - 0409 3

VQMM 3108 - 0409 4

4. Sự Kiện Thám Hiểm Ác Ma

Thời gian chạy sự kiện: 05/09 - 09/09

THAM 0509 - 0909 1

THAM 0509 - 0909 2THAM 0509 - 0909 3

 

P/s: Nami kính chúc các thuyền trưởng trải nghiệm game vui vẻ!

Tin tức khác