Đại Hải Trình

CHUỖI SỰ KIỆN HẠN GIỜ 10/09 - 29/09

Nami xin chào các thuyền trưởng của Đại Hải Trình, 

Nami xin được thông báo thông tin các sự kiện hạn giờ được diễn ra từ ngày  10/09/2022 - 29/09/2022

1. Sự Kiện Triệu Hồi

Thời gian chạy sự kiện:  10/09 - 14/09

image_2022-09-09_15-29-52-1

 

image_2022-09-09_15-29-52-2

2. Sự Kiện Thần Tích

Thời gian chạy sự kiện: 15/09 - 19/09

image_2022-09-14_10-37-48-2

3. Sự Kiện Vòng Quay May Mắn

Thời gian chạy sự kiện: 20/09 - 24-09

VQMM 2009 - 2409 2

VQMM 2009 - 2409 3

 

4. Sự Kiện Thám Hiểm Ác Ma

Thời gian chạy sự kiện: 25/09 - 29/09

THAM 2509 - 2909 1

THAM 2509 - 2909 2

THAM 2509 - 2909 3

P/s: Nami kính chúc các thuyền trưởng trải nghiệm game vui vẻ!

Tin tức khác