Đại Hải Trình

CHUỖI SỰ KIỆN HẠN GIỜ (18/04/2021 - 02/05/2021)

Nami xin chào các thuyền trưởng của Đại Hải Trình, 

Nami xin được thông báo thông tin các sự kiện hẹn giờ được diễn ra từ ngày 18/04/2021 - 02/05/2021

1. Sự Kiện Triệu Hồi

Thời gian chạy sự kiện: 18/04/2021 - 21/04/2021

2. Sự Kiện Thần Tích

Thời gian chạy sự kiện: 22/04/2021 - 25/04/2021

3. Sự Kiện Vòng Quay May Mắn

Thời gian chạy sự kiện: 26/04/2021 - 28/04/2021

4. Sự Kiện Rương Thần Bí

Thời gian chạy sự kiện: 29/04/2021 - 02/05/2021

3

P/s: Nami kính chúc các thuyền trưởng trải nghiệm game vui vẻ!

Tin tức khác