Đại Hải Trình

CHUỖI SỰ KIỆN HẠN GIỜ (03/07 - 20/07)

Nami xin chào các thuyền trưởng của Đại Hải Trình, 

Nami xin được thông báo thông tin các sự kiện hạn giờ được diễn ra từ ngày 03/07/2021 - 16/07/2021

1. Sự Kiện Triệu Hồi

Thời gian chạy sự kiện: 03/07/2021 - 06/07/2021

2. Sự Kiện Thần Tích

Thời gian chạy sự kiện: 07/07/2021 -  09/07/2021

3. Sự Kiện Vòng Quay May Mắn

Thời gian chạy sự kiện: 10/07/2021 - 12/07/2021

4. Sự Kiện Tăng Cấp Thần Khí

Thời gian chạy sự kiện: 13/07/2021 - 20/07/2021

5. Sự Kiện Rương Thần Bí

Thời gian chạy sự kiện: 13/07/2021 - 16/07/2021

5. Sự Kiện Rương Thần Bí

Thời gian chạy sự kiện: 17/07/2021 - 20/07/2021

P/s: Nami kính chúc các thuyền trưởng trải nghiệm game vui vẻ!

Tin tức khác