Đại Hải Trình

CHUỖI SỰ KIỆN HẠN GIỜ (01/05/2021 - 17/05/2021)

Nami xin chào các thuyền trưởng của Đại Hải Trình, 

Nami xin được thông báo thông tin các sự kiện hẹn giờ được diễn ra từ ngày 01/05/2021 - 02/05/2021

1. Sự Kiện Triệu Hồi

Thời gian chạy sự kiện: 01/05/2021 - 06/05/2021

2. Sự Kiện Thần Tích

Thời gian chạy sự kiện: 07/05/2021 - 10/05/2021

3. Sự Kiện Vòng Quay May Mắn

Thời gian chạy sự kiện: 11/05/2021 - 13/05/2021

4. Sự Kiện Rương Thần Bí

Thời gian chạy sự kiện: 14/05/2021 - 17/05/2021

145

P/s: Nami kính chúc các thuyền trưởng trải nghiệm game vui vẻ!

Tin tức khác