Đại Hải Trình

TÍNH NĂNG BẾN CẢNG

Nami sẽ giới thiệu các thuyền trưởng về tính năng Bến Cảng:

Yêu Cầu: nhân vật đạt Lv 72

Bến Cảng

-Ở bến cảng có 9 tàu hải tặc  thuyền trưởng có thể chọn tàu hải tặc yêu thích của mình.

-Kích hoạt tàu hải tặc cần sử dụng Hồn Hải Tặc, Hồn Hải Tặc nhận được thông qua treo máy và các hoạt động, bắt đầu rơi từ ải 7-10.

Giao diện Tàu Hải Tặc

-Mỗi tàu sẽ có 1 skill chủ động và 4 thể chất buff cho đội sử dụng.

-Dùng Hồn Hải Tặc và Vàng để nâng cấp , tiến hóa tàu hải tặc.

-Dùng Đá Hổn Độn và Vàng để nâng cấp thể chất của tàu hải tặc, Đá Hổn Độn nhận được thông qua treo máy và các hoạt động, bắt đầu rơi từ ải 7-10.

Giao diện Lv tàu hải tặc

Giao diên Thể Chất của tàu hải tặc

-Khi tiến hóa skill chủ động sẽ thay đổi và tăng thêm thể chất mới

-Khi tàu hải tặc đạt lv 120 và max lv 4 thể chất sẽ có thể dùng Đá Hổn Độn và Vàng để tăng thêm Tốc Độ, HP, Công cho tàu

Giao diện Rune của tàu hải tặc

-Tại giao diện ra trận chọn tàu hải tặc ra trận, khi ra trận tàu hải tặc sẽ buff thể của tàu hải tặc cho đội.

-Tàu hải tặc thi triển kỹ năng chủ động sẽ tốn năng lượng, năng lượng nhận được sau khi kết thúc mỗi hiệp.

Giao diện chọn tàu hải tặc ra trận

Tin tức khác