Đại Hải Trình

HƯỚNG DẪN NÂNG SAO TƯỚNG

Để các Thuyền trưởng của Đại Hải Trình hiểu rõ hơn về việc nâng sao tướng, Nami xin phép nói sơ lược về cách nâng sao trong bài viết sau đây.

1. Đầu tiên, để nâng tướng từ 5 sao lên 6 sao, các Thuyền trưởng cần đi đến Vòng kết nối ngay giao diện chính Đại Hải Trình.

Điều kiện: 2 tướng trùng 5 sao + 4 tướng cùng hệ 5 sao.

(Từ 6 sao trở về sau sẽ nâng sao ở trong giao diện tướng.)

2. Từ 6 sao lên 7 sao:

Điều kiện: 4 tướng cùng hệ 5 sao + 2000 Bậc đan.

3. Từ 7 sao lên 8 sao:

Điều kiện: 3 tướng cùng hệ 5 sao + 1 tướng cùng hệ 6 sao + 3000 Bậc đan.

4. Từ 8 sao lên 9 sao:

Điều kiện: 1 tướng trùng 5 sao + 2 tướng cùng hệ 5 sao + 1 tướng cùng hệ 6 sao + 4000 Bậc đan.

5. Từ 9 sao lên 10 sao:

Điều kiện: 2 tướng trùng 5 sao + 1 tướng cùng hệ 6 sao + 1 tướng bất kỳ 9 sao + 10000 Bậc đan.

6. Từ 10 sao lên 11 sao:

Điều kiện: 1 tướng trùng 5 sao + 1 tướng bất kỳ 9 sao + 10000 Bậc đan.

7. Từ 11 sao lên 12 sao:

Điều kiện: 1 tướng trùng 5 sao + 1 tướng bất kỳ 9 sao + 10000 Bậc đan.

8. Từ 12 sao lên 13 sao:

Điều kiện: 1 tướng bất kỳ 10 sao + 15000 Bậc đan.

9. Từ 13 sao lên 14 sao:

Điều kiện: 1 tướng trùng 5 sao + 1 tướng bất kỳ 10 sao + 20000 Bậc đan.

10. Từ 14 sao lên 15 sao:

Điều kiện: 1 tướng trùng 5 sao + 1 tướng bất kỳ 10 sao + 20000 Bậc đan.

NÂNG SAO TƯỚNG 1 NÂNG SAO TƯỚNG 2 NÂNG SAO TƯỚNG 3 NÂNG SAO TƯỚNG 4 NÂNG SAO TƯỚNG 5 

Nami mong rằng bài viết này sẽ bổ ích cho các Thuyền trưởng trên con đường đi tìm Kho báu huyền thoại trong Đại Hải Trình!

P/s: Chúc các Thuyền trưởng có những giây phút chơi game vui vẻ.

#Nami

Tin tức khác