Đại Hải Trình

TÍNH NĂNG THÍ LUYỆN ĐỒNG HÀNH

Nami xin giới thiệu với các thuyền trưởng về tính năng Thí Luyện Đồng Hành:

Yêu cầu: nhật vật đạt lv 40.

Thời gian: sau khi mở 24h thí luyện sẽ đóng và cách 24h sẽ mở lại.

Mỗi lần chiến đấu HP 2 phe Đồng Hành sẽ không cài lại.

Mỗi chiến thắng vượt ải có thể nhận  Xu Vảy Rồng và Vàng.

Vượt qua 3 ải đều sẽ nhận được rương và thưởng giai đoạn thêm, rương có thể dùng Xu Vảy Rồng để mở.

Rương nhận được mỗi trận thí luyện không thể tích lũy, sau khi kết thúc thí luyện rương chưa mở sẽ bị xóa.

Giao diện Rương Thí Luyện

Sau khi vượt 6 ải sẽ mở khóa Thánh Đàn Thí Luyện,có thể dùng HC Thí Luyện để hồi phục, hồi sinh và chúc phúc Đồng Hành, HC Thí Luyện nhận thông qua vượt ải hoặc tốn KC để mua.

Giao Diện Thí Luyện Ban Ngày

Sau khi vượt ải 15 sẽ chuyển sang chế độ Ban Đêm có tỷ lệ xuất hiện ải gương, kẻ địch trong ải đó là đội vượt ải trước của người chơi,gồm chúc phúc ải trước sử dụng.

Giao diện chế độ ban đêm

Tin tức khác