Đại Hải Trình

VINH DANH TOP HOẠT ĐỘNG

Xuất hiện bảng Vinh Danh những thuyền trưởng nằm trong top các hoạt động thường ngày, bao gồm:

1. Vượt Ải Thám Hiểm

BXH server dựa vào hạng Vượt ải của người chơi trong server. Nếu tiến độ giống nhau, sẽ dựa vào thời điểm vượt ải trước sau

2. Nhà Giam

BXH server dựa vào hạng lịch sử tiến độ gần nhất của người chơi trong server ở Nhà Giam. Nếu tiến độ giống nhau, sẽ dựa vào thời điểm vượt ải trước sau

3. Bồi Dưỡng Đồng Hành

BXH dựa vào hạng độ Bồi dưỡng tất cả Đồng Hành của người chơi. Độ bồi dưỡng tính theo cấp sao Đồng Hành, mỗi 1 Đồng Hành cấp sao như bảng dưới sẽ nhận điểm tương ứng. Xếp hạng điểm sẽ dựa vào xếp hạng điểm cao thấp của người chơi, điểm giống nhau sẽ dựa vào thời điểm người chơi đạt đến trước sẽ xếp trước, điểm sẽ ghi theo điểm lịch sử cao nhất của người chơi.

Đồng hành 10 sao: 100 điểm

Đồng hành 11 sao: 150 điểm

Đồng hành 12 sao: 200 điểm

Dồng hành 13 sao: 320 điểm

Đồng hành 14 sao: 450 điểm

Đồng hành 15 sao: 600 điểm 

4. Đảo Bánh Kem

BXH dựa vào hạng tiến độ vượt ải Đảo Bánh Kem của người chơi trong server. Nếu tiến độ giống nhau, sẽ dựa vào thời điểm vượt ải trước sau

5. Vùng Phong Ấn 

Được chia thành 6 bảng theo 6 hệ: Tân Tinh, Hải Quân, Thất Vũ Hải, Mũ Rơm, Bóng Tối Ánh Sáng.

BXH dựa vào hạng tiến độ vượt ải Vùng Phong Ấn của người chơi trong server. Nếu tiến độ giống nhau, sẽ dựa vào thời điểm vượt ải trước sau

Bên cạnh bảng vinh danh, các thuyền trưởng còn sẽ được nhận quà tương ứng mỗi mốc hoạt động. Khi Server có người chơi bất kỹ vượt ải, thì tất cả mọi người trong server đều có thể nhận được thưởng

Screenshot 2021-07-16 202229

Tin tức khác