Đại Hải Trình

TÍNH NĂNG PHÒNG THÍ NGHIỆM

  • Thuyền trưởng có thể dễ dàng tìm thấy Phòng thí nghiệm ở giao diện chính.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Đây là nơi để các thuyền trưởng tiến hành tách các đồng hành dư thừa hoặc không dùng đến để đổi lấy các vật phẩm như Hồn đồng hành, Đá Bậc Đồng Hành, Mảnh đá hồn,...

Tin tức khác