Đại Hải Trình

PHÓ BẢN PvE, FARM NGUYÊN LIỆU ĐỘT PHÁ

Vào mỗi thứ 3 và thứ 7 hàng tuần, mỗi lần mở sẽ mở 48 giờ. Phó bản sẽ mở ra để các Thuyền trưởng dong buồm ra khơi tìm kiếm nguồn tài nguyên dùng để đột phá tướng lên E5.

Mỗi đợt sẽ có 5 thuyền địch, các thuyền trưởng bấm vào thuyền để mở phó bản. Mỗi thuyền sẽ có 5 vòng đánh.

Boss sẽ là các tướng 10 sao, có thể dùng tài nguyên để đổi Boss khác, số lần đổi là không giới hạn. Diệt Boss sẽ nhận được nguyên liệu.

Sau khi vượt qua 5 thuyền, một đợt 5 thuyền mới sẽ xuất hiện và sẽ có độ khó cao hơn đợt trước. Số lần làm mới là không giới hạn

Lưu ý: chỉ có những thuyền trưởng đã sở hữu tướng E5 mới có thể vào được phó bản.

 

 

Tin tức khác