Đại Hải Trình

GIỚI THIỆU BỘ TRANG BỊ CỘNG HƯỞNG MỤC SƯ

Bộ trang bị Linh Hồn Cộng Hưởng dành cho Mục Sư 

Bộ trang bị Linh Hồn Cộng Hưởng dành cho Mục Sư bao gồm:
 
1. Sách Dominate
Sách Mục Sư
Thuộc tính mặc định
- TL Công +8%
- Công +5556
Thuộc tính cộng thêm cố định
- Giới hạn kích hoạt thuộc tính: Mục Sư
- TL Công +12%
Thuộc tính cộng thêm dành riêng với tướng (có thể roll để phù hợp với tướng có sẵn)
- Cường hoá ĐH Cộng hưởng: Marco
- +6% Tăng Toàn ST
- Có thể ở Tiệm Rèn-Giao diện Chuyển đổi cộng hưởng sửa đồng hành cộng hưởng với Tr.Bị
 
2. Áo Dominate
Áo Mục Sư
Thuộc tính mặc định
- HP +104898
- TL HP +10%
Thuộc tính cộng thêm cố định
- Giới hạn kích hoạt thuộc tính: Mục Sư
- TL HP +7%
- TL Giảm ST +5%
Thuộc tính cộng thêm dành riêng với tướng (có thể roll để phù hợp với tướng có sẵn)
- Cường hoá ĐH Cộng hưởng: Vergo
- +6% Giảm Toàn ST
- Có thể ở Tiệm Rèn-Giao diện Chuyển đổi cộng hưởng sửa đồng hành cộng hưởng với Tr.Bị
 
3. Giày Dominate
Giày Mục Sư
Thuộc tính mặc định
- HP +64734
- TL HP +10%
Thuộc tính cộng thêm cố định
- Giới hạn kích hoạt thuộc tính: Mục Sư
- TL HP +7%
- Tốc Độ +20
Thuộc tính cộng thêm dành riêng với tướng (có thể roll để phù hợp với tướng có sẵn)
- Cường hoá ĐH Cộng hưởng: Marshall·D·Teach
- +10 Tốc Độ
- Có thể ở Tiệm Rèn-Giao diện Chuyển đổi cộng hưởng sửa đồng hành cộng hưởng với Tr.Bị
 
4. Dây Chuyền Dominate
Dây Chuyền Mục Sư
Thuộc tính mặc định
- TL Công +8%
- Công +3703
Thuộc tính cộng thêm cố định
- Giới hạn kích hoạt thuộc tính: Mục Sư
- TL HP +5%
- TL Công +7%
Thuộc tính cộng thêm dành riêng với tướng (có thể roll để phù hợp với tướng có sẵn)
- Cường hoá ĐH Cộng hưởng: Mansherry
- +8% TL HP
- Có thể ở Tiệm Rèn-Giao diện Chuyển đổi cộng hưởng sửa đồng hành cộng hưởng với Tr.Bị
 
P/s: Nami kính chúc các thuyền trưởng trải nghiệm game vui vẻ!

Tin tức khác