Đại Hải Trình

CHUỖI SỰ KIỆN TUẦN ĐẦU

Nami xin chào các thuyền trưởng của Đại Hải Trình, 

 

Nami xin được thông báo lịch trình kèm thông tin các sự kiện sẽ diễn ra vào ngày ra mắt chính thức 10 sáng ngày 16/03 gồm các sự kiện sau: 

1. Chuỗi Sự Kiện Đập Trứng Kim Cương

Thời gian chạy sự kiện: 16/03/2021 - 22/03/2021

Phần thưởng đăng nhập mỗi ngày: 50 vé Đập trứng

Loại sự kiện: Sự kiện tuần

Điểm Danh Nhận vé Đập Trứng

Nội dung sự kiện:

  • Đập trứng có thể tùy chọn 1 trong 3 đồng hành mong ước: Eustass Kid, Boa Hancock, Sakazuki.
  • Có thể thay đổi đồng hành mong ước bất kỳ lúc nào - Đập trứng 1 lần nhận 1 điểm may mắn.
  • VIP3 trở lên có thể dùng 100 điểm may mắn để mở rương, chắc chắn nhận đồng hành 5 sao.

Quà Tích Lũy Đập Trứng

Nội dung sự kiện: 

  • Trong suốt thời gian diễn ra sự kiện khi thuyền trưởng sử dụng bất kỳ vật phẩm "Vé đập trứng" nào đều sẽ được tính 1 điểm và tích luỹ trong sự kiện
  • Đạt mốc sự kiện nào sẽ nhận phần thưởng mốc sự kiện đó qua hòm thư nhân vật.
  • Sự kiện này chỉ diễn ra 1 lần nên thuyền trưởng đừng bỏ lỡ nhé trong thời gian ra mắt Server mới. 

2. Hoạt Động Tân thủ

Loại sự kiện: Hoạt động tân thủ

Nội dung hoạt động: 

  • Khi các thuyền trưởng tham gia các hoạt động "vượt phó bản", "tăng cấp", "triệu hồi" theo các mốc sẽ nhận được các phần thưởng tương ứng
  • Đạt mốc sự kiện nào sẽ nhận phần thưởng mốc "Quà vượt phó bản", "Quà tăng cấp", "Quà triệu hồi" đó qua hòm thư nhân vật.
  • Sự kiện này chỉ diễn ra 1 lần nên thuyền trưởng đừng bỏ lỡ nhé trong thời gian ra mắt Server mới. 

3. Các Gói Sự Kiện Ưu Đãi

4. Các Hoạt Động Đặc Sắc

 

Tin tức khác