Đại Hải Trình

CHUỖI SỰ KIỆN HẠN GIỜ 31/10 - 17/11

Nami xin chào các thuyền trưởng của Đại Hải Trình, 

Nami xin được thông báo thông tin các sự kiện hạn giờ được diễn ra từ ngày 31/10/2021 - 17/11/2021

1. Sự Kiện Triệu Hồi

Thời gian chạy sự kiện: 31/10/2021 - 03/11/2021

2. Sự Kiện Thần Tích

Thời gian chạy sự kiện: 04/11/2021 - 06/11/2021

Tiên tri 04-11

3. Sự Kiện Vòng Quay May Mắn

Thời gian chạy sự kiện: 07/11/2021 - 09/11/2021

4. Sự Kiện Rương Thần Bí

Thời gian chạy sự kiện: 10/11/2021 - 13/11/2021

5. Sự Kiện Thám Hiểm Ác Ma

Thời gian chạy sự kiện: 14/11/2021 - 17/11/2021

P/s: Nami kính chúc các thuyền trưởng trải nghiệm game vui vẻ!

Tin tức khác