Đại Hải Trình

CHUỖI SỰ KIỆN HẠN GIỜ 24/04 - 12/05

Nami xin chào các thuyền trưởng của Đại Hải Trình, 

Nami xin được thông báo thông tin các sự kiện hạn giờ được diễn ra từ ngày  24/04/2022 - 07/05/2022

1. Sự Kiện Triệu Hồi

Thời gian chạy sự kiện:  24/04/2022 - 28/04/2022

Triệu hồi 2404 - 2804 1

Triệu hồi 2404 - 2804 2

2. Sự Kiện Thần Tích

Thời gian chạy sự kiện:  29/04/2022 - 02/05/2022

Tiên tri 2904 - 0205 1

Tiên tri 2904 - 0205 2

Tiên tri 2904 - 0205 3

3. Sự Kiện Vòng Quay May Mắn

Thời gian chạy sự kiện:  03/05/2022 - 07/05/2022

Vòng quay 0305 - 0705 1

Vòng quay 0305 - 0705 2

Vòng quay 0305 - 0705 3

Vòng quay 0305 - 0705 4

4. Sự Kiện Thám Hiểm Ác Ma

Thời gian chạy sự kiện:  08/05/2022 - 12/05/2022

THAM 0805 - 1205 1

THAM 0805 - 1205 2

THAM 0805 - 1205 3

TB cộng hưởng 19-02 đến 06-03

P/s: Nami kính chúc các thuyền trưởng trải nghiệm game vui vẻ!

Tin tức khác