Đại Hải Trình

CHUỖI SỰ KIỆN HẠN GIỜ 21/07 - 03/08

Nami xin chào các thuyền trưởng của Đại Hải Trình, 

Nami xin được thông báo thông tin các sự kiện hạn giờ được diễn ra từ ngày 21/07/2021 - 03/08/2021

1. Sự Kiện Triệu Hồi

Thời gian chạy sự kiện: 21/07/2021 - 24/07/2021

2. Sự Kiện Thần Tích

Thời gian chạy sự kiện: 25/07/2021 - 27/07/2021

3. Sự Kiện Vòng Quay May Mắn

Thời gian chạy sự kiện: 28/07/2021 - 30/07/2021

4. Sự Kiện Rương Thần Bí

Thời gian chạy sự kiện: 31/07/2021 - 03/08/2021

P/s: Nami kính chúc các thuyền trưởng trải nghiệm game vui vẻ!

Tin tức khác