Đại Hải Trình

CHUỖI SỰ KIỆN HẠN GIỜ (19/06 - 02/07)

Nami xin chào các thuyền trưởng của Đại Hải Trình, 

Nami xin được thông báo thông tin các sự kiện hạn giờ được diễn ra từ ngày 18/05/2021 - 4/06/2021

1. Sự Kiện Triệu Hồi

Thời gian chạy sự kiện: 19/06/2021 - 22/06/2021

2. Sự Kiện Thần Tích

Thời gian chạy sự kiện: 23/06/2021 - 25/06/2021

3. Sự Kiện Vòng Quay May Mắn

Thời gian chạy sự kiện: 26/06/2021 - 28/06/2021

4. Sự Kiện Rương Thần Bí

Thời gian chạy sự kiện: 29/6/2021 - 02/07/2021

 

P/s: Nami kính chúc các thuyền trưởng trải nghiệm game vui vẻ!

Tin tức khác