Đại Hải Trình

CHUỖI SỰ KIỆN HẠN GIỜ 18/11 - 01/12

Nami xin chào các thuyền trưởng của Đại Hải Trình, 

Nami xin được thông báo thông tin các sự kiện hạn giờ được diễn ra từ ngày 18/11/2021 - 01/12/2021

1. Sự Kiện Triệu Hồi

Thời gian chạy sự kiện: 18/11/2021 - 21/11/2021

2. Sự Kiện Thần Tích

Thời gian chạy sự kiện: 22/11/2021 - 24/11/2021

3. Sự Kiện Vòng Quay May Mắn

Thời gian chạy sự kiện: 25/11/2021 - 27/11/2021

4. Sự Kiện Rương Thần Bí

Thời gian chạy sự kiện: 28/11/2021 - 01/12/2021

Đổi quà 28-11 1

Đổi quà 28-11 2

P/s: Nami kính chúc các thuyền trưởng trải nghiệm game vui vẻ!

Tin tức khác