Đại Hải Trình

CHUỖI SỰ KIỆN HẠN GIỜ (18/05 - 04/06)

Nami xin chào các thuyền trưởng của Đại Hải Trình, 

Nami xin được thông báo thông tin các sự kiện hạn giờ được diễn ra từ ngày 18/05/2021 - 4/06/2021

1. Sự Kiện Triệu Hồi

Thời gian chạy sự kiện: 18/05/2021 - 21/05/2021

2. Sự Kiện Thần Tích

Thời gian chạy sự kiện: 22/05/2021 - 24/05/2021

3. Sự Kiện Vòng Quay May Mắn

Thời gian chạy sự kiện: 25/05/2021 - 27/05/2021

4. Sự Kiện Rương Thần Bí

Thời gian chạy sự kiện: 28/05/2021 - 31/05/2021

 

5. Sự Kiện Thám Hiểm Ác Ma

Thời gian chạy sự kiện: 01/06/2021 - 04/06/2021

P/s: Nami kính chúc các thuyền trưởng trải nghiệm game vui vẻ!

Tin tức khác