Đại Hải Trình

CHUỖI SỰ KIỆN HẠN GIỜ (16/03/2021 - 02/04/2021)

Nami xin chào các thuyền trưởng của Đại Hải Trình, 

 

Nami xin được thông báo thông tin các sự kiện hẹn giờ được diễn ra từ ngày 16/03/2021 - 02/04/2021

1. Sự Kiện Triệu Hồi

Thời gian chạy sự kiện: 16/03/2021 - 20/03/2021

 

2. Sự Kiện Thần Tích

Thời gian chạy sự kiện: 21/03/2021 - 25/03/2021

3. Sự Kiện Vòng Quay May Mắn

Thời gian chạy sự kiện: 26/03/2021 - 29/03/2021

4. Sự Kiện Rương Thần Bí

Thời gian chạy sự kiện: 30/03/2021 - 02/04/2021

skhangio4

Nami kính chúc các thuyền trưởng trải nghiệm game vui vẻ!

Tin tức khác