Đại Hải Trình

CHUỖI SỰ KIỆN HẠN GIỜ 13/05 - 01/06

Nami xin chào các thuyền trưởng của Đại Hải Trình, 

Nami xin được thông báo thông tin các sự kiện hạn giờ được diễn ra từ ngày  13/05/2022 - 01/06/2022

1. Sự Kiện Triệu Hồi

Thời gian chạy sự kiện:  13/05/2022 - 17/05/2022

Triệu hồi 1305 - 1705 1

Triệu hồi 1305 - 1705 2

2. Sự Kiện Thần Tích

Thời gian chạy sự kiện:  18/05/2022 - 22/05/2022

Tiên tri 1805 - 2205 1

Tiên tri 1805 - 2205 2

 

3. Sự Kiện Vòng Quay May Mắn

Thời gian chạy sự kiện:  23/05/2022 - 27/05/2022

Vòng quay 2305 - 2705 1

Vòng quay 2305 - 2705 2

Vòng quay 2305 - 2705 3

4. Sự Kiện Thám Hiểm Ác Ma

Thời gian chạy sự kiện:  28/05/2022 - 01/06/2022

THAM 2805 - 0106 1

THAM 2805 - 0106 2

THAM 2805 - 0106 3

 

P/s: Nami kính chúc các thuyền trưởng trải nghiệm game vui vẻ!

Tin tức khác