Đại Hải Trình

CHUỖI SỰ KIỆN HẠN GIỜ 06/01/2022 - 30/01/2022

Nami xin chào các thuyền trưởng của Đại Hải Trình, 

Nami xin được thông báo thông tin các sự kiện hạn giờ được diễn ra từ ngày 06/01/2022 - 30/01/2022

1. Sự Kiện Triệu Hồi

Thời gian chạy sự kiện: 06/01/2022 - 10/01/2022

Triệu hồi 06-01 đến 10-01 1

2. Sự Kiện Thần Tích

Thời gian chạy sự kiện: 11/01/2022 - 15/01/2022

11-01 Tiên tri

3. Sự Kiện Vòng Quay May Mắn

Thời gian chạy sự kiện: 16/01/2022 - 20/01/2022

Vòng quay 16-01 đến 20-01 1

4. Sự Kiện Rương Thần Bí

Thời gian chạy sự kiện: 21/01/2022 - 25/01/2022

Đổi quà 21-01 đến 25-01 1

5. Sự Kiện Thám Hiểm Ác Ma

Thời gian chạy sự kiện: 26/01/2022 - 30/01/2022

THAM 26-01 đến 30-01 1

THAM 26-01 đến 30-01 2

P/s: Nami kính chúc các thuyền trưởng trải nghiệm game vui vẻ!

Tin tức khác