Đại Hải Trình

CHUỖI SỰ KIỆN HẠN GIỜ (05/06 - 22/06)

Nami xin chào các thuyền trưởng của Đại Hải Trình, 

Nami xin được thông báo thông tin các sự kiện hạn giờ được diễn ra từ ngày 05/06/2021 - 22/06/2021

1. Sự Kiện Triệu Hồi

Thời gian chạy sự kiện: 05/06/2021 - 08/06/2021

2. Sự Kiện Thần Tích

Thời gian chạy sự kiện: 09/06/2021 - 11/06/2021

3. Sự Kiện Vòng Quay May Mắn

Thời gian chạy sự kiện: 12/06/2021 - 14/06/2021

4. Sự Kiện Rương Thần Bí

Thời gian chạy sự kiện: 15/06/2021 - 18/06/2021

P/s: Nami kính chúc các thuyền trưởng trải nghiệm game vui vẻ!

Tin tức khác