Đại Hải Trình

CHUỖI SỰ KIỆN HẠN GIỜ 04/08 - 17/08

Nami xin chào các thuyền trưởng của Đại Hải Trình, 

Nami xin được thông báo thông tin các sự kiện hạn giờ được diễn ra từ ngày 04/08/2021 - 17/08/2021

1. Sự Kiện Triệu Hồi

Thời gian chạy sự kiện: 04/08/2021 - 07/08/2021

2. Sự Kiện Thần Tích

Thời gian chạy sự kiện: 08/08/2021 - 10/08/2021

3. Sự Kiện Vòng Quay May Mắn

Thời gian chạy sự kiện: 11/08/2021 - 13/08/2021

4. Sự Kiện Rương Thần Bí

Thời gian chạy sự kiện: 14/08/2021 - 17/08/2021

Tin tức khác