Đại Hải Trình

CHUỖI SỰ KIỆN HẠN GIỜ (03/04/2021 - 17/04/2021)

Nami xin chào các thuyền trưởng của Đại Hải Trình, 

Nami xin được thông báo thông tin các sự kiện hẹn giờ được diễn ra từ ngày 03/04/2021 - 17/04/2021

1. Sự Kiện Triệu Hồi

Thời gian chạy sự kiện: 03/04/2021 - 06/04/2021

3-6

2. Sự Kiện Thần Tích

Thời gian chạy sự kiện: 07/04/2021 - 10/04/2021

7-10

3. Sự Kiện Vòng Quay May Mắn

Thời gian chạy sự kiện: 11/04/2021 - 13/04/2021

4. Sự Kiện Rương Thần Bí

Thời gian chạy sự kiện: 14/04/2021 - 17/04/2021

P/s: Nami kính chúc các thuyền trưởng trải nghiệm game vui vẻ!

Tin tức khác