Đại Hải Trình

CHUỖI SỰ KIỆN HẠN GIỜ 02/12 - 21/12

Nami xin chào các thuyền trưởng của Đại Hải Trình, 

Nami xin được thông báo thông tin các sự kiện hạn giờ được diễn ra từ ngày 02/12/2021 - 21/12/2021

1. Sự Kiện Triệu Hồi

Thời gian chạy sự kiện: 02/12/2021 - 05/12/2021

Triệu hồi 02-12 (2)

2. Sự Kiện Thần Tích

Thời gian chạy sự kiện: 06/12/2021 - 08/12/2021

Tiên tri 06-12

3. Sự Kiện Vòng Quay May Mắn

Thời gian chạy sự kiện: 09/12/2021 - 11/12/2021

4. Sự Kiện Rương Thần Bí

Thời gian chạy sự kiện: 12/12/2021 - 15/12/2021

Đổi quà 12-12 1

Đổi quà 12-12 2

5. Sự Kiện Thám Hiểm Ác Ma

Thời gian chạy sự kiện: 12/12/2021 - 15/12/2021

THAM 16-12 đến 21-12 1

THAM 16-12 đến 21-12 2

P/s: Nami kính chúc các thuyền trưởng trải nghiệm game vui vẻ!

Tin tức khác