Đại Hải Trình

CHUỖI SỰ KIỆN HẠN GIỜ 02/06 - 20/06

Nami xin chào các thuyền trưởng của Đại Hải Trình, 

Nami xin được thông báo thông tin các sự kiện hạn giờ được diễn ra từ ngày  02/06/2022 - 20/06/2022

1. Sự Kiện Triệu Hồi

Thời gian chạy sự kiện:  02/06/2022 - 06/06/2022

Triệu hồi 0206 - 0606 1

Triệu hồi 0206 - 0606 2

2. Sự Kiện Thần Tích

Thời gian chạy sự kiện:  07/06 - 15/06

 

3. Sự Kiện Vòng Quay May Mắn

Thời gian chạy sự kiện:  11/6 - 20/6

4. Sự Kiện Thám Hiểm Ác Ma

Thời gian chạy sự kiện:  16/6 - 20/6

 

P/s: Nami kính chúc các thuyền trưởng trải nghiệm game vui vẻ!

Tin tức khác