Đại Hải Trình

CHUỖI SỰ KIỆN ĐẶC BIỆT TẾT ĐOAN NGỌ 2022

Nami xin chào các thuyền trưởng của Đại Hải Trình, 

Nami xin được thông báo thông tin sự kiện mừng Tết Đoan Ngọ 2022 được diễn ra từ ngày 02/06/2022 - 11/06/2022

1. Đăng Nhập Mỗi Ngày

Đoan Ngọ 0206 - 1106 1

2. Hoàn Thành Nhiệm Vụ Bánh Ú và Rượu Ngọt

Đoan Ngọ 0206 - 1106 2

3. Đổi Bánh Ú Nhận Thưởng

Đoan Ngọ 0206 - 1106 3

4. Đổi Rượu Ngọt Nhận Rương Thưởng

Đoan Ngọ 0206 - 1106 4

5. Mua Giới Hạn

Đoan Ngọ 0206 - 1106 5

 

P/s: Nami kính chúc các thuyền trưởng trải nghiệm game vui vẻ!

Tin tức khác