Đại Hải Trình

CHUỖI SỰ KIỆN ĐẶC BIỆT MỪNG ĐẠI LỄ 30/4 - 01/05

Nami xin chào các thuyền trưởng của Đại Hải Trình, 

Nami xin được thông báo thông tin sự kiện mừng Đại Lễ 30/04 - 01/05 được diễn ra từ ngày 24/04/2022 - 03/05/2022

1. Đăng Nhập Mỗi Ngày

Event Lễ 30-4 1

2. Nhận Phong Tín Tử Và Uất Kim Hương

Event Lễ 30-4 2

3. Đổi Phong Tín Tử Nhận Thưởng

Event Lễ 30-4 3

4. Đổi Uất Kim Hương Nhận Rương Thưởng

Event Lễ 30-4 4

5. Mua Giới Hạn

Event Lễ 30-4 5

 

P/s: Nami kính chúc các thuyền trưởng trải nghiệm game vui vẻ!

Tin tức khác